ประตูรีโมทอัตโนมัติ

ประตูรีโมทอัตโนมัติ

ทุกวันนี้ ประตูกระจก ประตูอัตโนมัติ นั้นมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้า มินิมาร์ท ออฟฟิศ ที่ทำงาน โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัย คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้น และอีกหลายๆ แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกประตูของพนักงานและลูกค้า เช่น โลตัส big c เดอะมอลล์ บริษัทเอกชน ทางเข้า-ออก สนามบิน โรงแรม ชั่นนำต่างๆ อีกมายมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ประตูกระจกรีโมท ประตูอัตโนมัติ จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อยู่หลายข้อด้วยกัน

– ข้อแรก ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกการ เปิด-ปิด ประตูทางเข้าออกนั้นเองครับ เช่น ทางเข้า-ออก ศูนย์การค้า ทางเข้า-ออกสนามบิน โรงแรม ห้างโลตัส ห้างบิ๊กซี ร้านทอง

– ข้อสอง เราสามารถใช้ ประตูกระจก ประตูอัตโนมัติ เพื่อรักษาความปลอยภัยได้โดยใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมได้หลายอย่าง เช่น Access Control คีการ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger Scan เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน การเข้า หรือ ออก ประตู หรือ เราจะต่อเพิ่มอุปกรณ์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บสติถิการใช้งานว่าใครใช้งานตอนไหน เวลาไหน ใช้งานกี่ครั้ง มักพบการใช้งานประเภทนี้มากตาม บริษัทเอกชน องค์กรต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล โรงงาน

Auto Door ประตูกระจก ประตูอัตโนมัติ คือ การใช้มอเตอร์มาควบคุมการเปิด-ปิดของบานประตูกระจกนั่นเอง ซึ่งตัวมอเตอร์นั้นจะมีแรงในควบคุมการเปิด-ปิดของบานประตูกระจกที่มีน้ำหนัก แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดรุ่นมอเตอร์นั้นๆ สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาและคำนวนก่อนการเลือกซื้อและติดตั้งเพื่อใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิ์ภาพ นั้นก็คือการเลือกขนาดมอเตอร์ Auto door ประตูกระจก ประตูอัตโนมัติ ให้มีความสมดุล กับขนาด ของบานประตูกระจก โดยเราคำนวนจาก ความยาว ความกว้าง ความหนา ของบานกระจก เราก็จะได้น้ำหนักบานประตูกระจกแล้วมาเทียบกับมอเตอร์เพื่อเลือกรุ่นมอเตอร์ และประตูอัตโนมัติให้เหมาะสมกับกำลังหรือแรงของมอเตอร์เพื่อการใช้งานที่ คุ่มค่ากับเงินที่ใช้ลงทุนไปครับ อีกข้อครับ จุดหรือสถานที่ที่เราจะติดตั้งมอเตอร์ประตูกระจก ประตูอัตโนมัติ หรือ Auto door ต้องมีโครงสร้างเพื่อใช้ยึดราง Auto door ที่แข็งแรง มาตรฐาน เพราะมอเตอร์ประตูกระจก ประตูอัตโนมัติ Auto door automatic gate นั้น มีการวิ่งหรือเลื่อนบานประตูกระจกตลอดเวลาของการใช้งาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีคนวิ่งชนบานประตู บานประตูกระจกหนักเกินไป ถ้าจุดที่ติดตั้ง หรือ โครงสร้าง ที่เราทำไว้สำหรับ ติดตั้ง ประตูกระจก ประตูอัตโนมัติ ไม่แข็งพอ อาจเป็นต้นเหตุของการบานกระจกหล่นหรือโครงสร้างพังลงมาทับคนและอาจเกิด อุบัติเหตุสิ่งที่เราไม่ต้องการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปครับ

บริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด (TAS AUTOTECH CO., LTD.)

บริษัทฯ ให้บริการปรึกษา และการวางแผนด้านการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านพักอาศัย(บ้าน อัจฉริยะ) และอาคารสาธารณะ เช่น อาคารสำนักงานอัตโนมัติ ระบบ ACCESS CONTROL การวางระบบสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ รวมถึงระบบอำนวยความสะดวกในที่พักอาศัยและสำนักงานต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในการให้บริการงาน ป้ายเพื่อความความปลอดภัย และการวางระบบจราจรครบวงจร กว่า 6 ปีภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด และในปัจจุบันได้ให้บริการงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารภายใต้ชื่อของ TAS AUTOTECH โดยบริษัทฯ มีทีมสถาปนิก และวิศวกรเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

ปัจจุบัน บริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบ้านเพื่อความปลอดภัย และบ้านอัจฉริยะ รวมถึงอาคารสาธารณะทั้งระบบ โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษางานในส่วนงานปฎิบัติการ ติดตั้ง ทั้งใน และนอกสถานที่ ให้กับลูกค้าทั่วไป บริษัท ห้างร้าน รวมถึงงานโครงการต่างๆ โดยมีนโยบายบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การพัฒนาบุคคลากรทั่วไป และช่างปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน สถาปนิก และวิศวกรควบคุมงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ บริษัทฯ เน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานและความถูกต้องของระบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง และมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด
วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย (บ้านอัจฉริยะ) และอาคารสาธารณะ
พันธกิจ (MISSION)

1 .ให้บริการจัดทำแผนด้านการจัดการการรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย(บ้านอัจฉริยะ) และอาคารสาธารณะ เช่น อาคารสำนักงาน หอประชุม พิพิธภัณฑ์ โรงยิม ฯลฯ

2.ให้บริการการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น กล้องวงจรปิด ประตูอัตโนมัติ แขนกั้นรถธรรมดา-อัตโนมัติ(ไม้กระดก) การวางระบบสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ ฯลฯ ในบ้านพักอาศัย และอาคารสาธารณะ

3. พัฒนาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย และรองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อการบริการสูงสุด

4.พัฒนาความรู้ ทักษะการติดตั้ง และบุคลิกภาพที่ดีของพนักงาน เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด

5. สร้างงาน สร้างโอกาสให้กับพนักงานในองค์กรให้เกิดความรักความสามัคคี และมีรายได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปณิธาน ( Determination)

“ ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา ”

Did you like this? Share it: